podzial-majatku

Pamiętaj o tym przy podziale majątku!

Sprawa podziału majątku przez współmałżonków wymaga kilku rzeczy o których warto wiedzieć lub pamiętać. Podział wspólnego majątku może nastąpić wyłącznie w sytuacji kiedy został już prawomocnie orzeczony przez sąd rozwód, lub wcześniej ustanowiony został ustrój rozdzielności majątkowej. To bardzo ważne, bowiem w sprawie rozwodowej do podziału majątku dochodzi tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wniosek o podział […]

praca

Zezwolenie na pracę

Jednym z podstawowych dokumentów o jakich musi pamiętać każdy cudzoziemiec chcący pracować w Polsce legalnie jest zezwolenie na pracę. Jedynie cudzoziemcy z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować przez pół toku bez takiego zezwolenia. Zezwolenie na pracę wydawane jest na rzecz wnioskodawcy jakim jest pracodawca (firma lub osoba fizyczna). Zezwolenie ma pracę […]